member loanloanspayment

การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
มีนาคม 2020
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งวันหยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งวันหยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งวันหยุดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ... More detail
สหกรณ์ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สหกรณ์ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ได้มอบหมายให้ นางนิลุบล เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ... More detail
ปฏิทินเปิดให้บริการ วันหยุด 2563 ปฏิทินเปิดให้บริการ วันหยุด 2563 วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 จัดบริการในวันหยุด "ทุกวันเสาร์แรกของเดือน" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกใน... More detail
ประกาศ ผลเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ประกาศ ผลเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 วันพุธ, 29 มกราคม 2563 ประกาศ ผลเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 More detail
ประกาศ ผลเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ประกาศ ผลเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 วันพุธ, 29 มกราคม 2563 ประกาศ ผลเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 More detail
ประกาศ รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 ประกาศ รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด เรื่อง  รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562  -----------------------------------------------------           ตามที่สหกรณ์ออ... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home